top of page

Så går det till

Första gången vi träffas berättar du vad du vill ha hjälp med. Det finns ingen mall för hur terapi ser ut eller hur många gånger man träffas utan det är ett förändringsarbete, en process. Vi identifierar de utmaningar du står inför och utforskar vad som hindrar dig från att leva det liv du vill leva. Vi tittar på vilka behov som finns bakom dina tankar och känslor. Min uppgift är att lyssna och hitta vägar framåt för dig. Kanske får du med dig något att fundera över till nästa samtal. Detta i syfte att föra dig närmare vägen mot det liv du vill leva.

 

Önskar du mer handlingsorienterade och målfokuserade samtal kan jag använda mig av mina coachverktyg och vi jobbar då mer avgränsat med fokus framåt. Jag utgår ifrån dig och dina behov.

 

Du kan komma en gång men bäst resultat blir det med flera samtal då det är en process. Av erfarenhet vet jag att du kommer få ut så mycket mer av regelbundna samtal. Jag tar även emot för akuta samtal, bokas via telefon/sms. Jag har samtalsrum i hemmiljö i södra delen av Lund. Önskar du träffas på annan plats, för Walk and talk i naturen alternativt via telefon eller digitalt går det bra. Vi gör en överenskommelse utifrån dina önskemål.

Vilka fördelar finns det med att gå i privatbehandling istället för inom vården? Du kan själv i mycket högre utsträckning påverka din behandling. Vem du väljer att gå till, terapimetod, praktiska saker som tider och läge. Du slipper långa väntetider som många tyvärr upplever inom den offentliga vården. Du slipper även bli ifrågasatt, att inte anses må tillräckligt dåligt.

 

Både som anställd och som privatperson kan du boka samtal hos mig. En del väljer att betala samtalen själv, andra får dem bekostade av sin arbetsgivare eller försäkringsbolag. Det går också bra att använda sin friskvårdspeng.

 

Välkommen att boka tid för ett första möte!

Livet är inte ett problem som ska lösas, utan en verklighet som ska upplevas.

bottom of page