Så går det till

Första gången vi träffas berättar du vad du vill ha hjälp med. Det finns ingen mall för hur terapi ser ut eller hur många gånger man träffas utan det är ett förändringsarbete, en process. Vi identifierar de utmaningar du står inför och utforskar vad som hindrar dig från att leva det liv du vill leva, vilka behov som finns bakom dina tankar och känslor. Min uppgift är att lyssna och hitta vägar framåt för dig. Kanske får du med dig något att fundera över till nästa samtal, som kommer att föra dig närmare på vägen mot det liv du vill leva.

 

Önskar du mer handlingsorienterade och målfokuserade samtal kan jag använda mig av mina coachverktyg och vi jobbar då mer avgränsat med fokus framåt. Jag utgår ifrån dig och dina behov.

 

Du kan komma en gång men bäst resultat blir det med flera samtal då det är en process. Jag tar även emot för akuta samtal, bokas via telefon/sms. Jag har samtalsrum i hemmiljö i södra delen av Lund, önskar du träffas på annat ställe vänligen kontakta mig så ser vi om det går att lösa. Samtalen går även bra att utföra via telefon eller digitalt. Välkommen att boka tid för ett första förutsättningslöst möte!

Livet är inte ett problem som ska lösas, utan en verklighet som ska upplevas.