top of page

Coaching

Coaching är framtidsorienterad och syftar till att skapa självtillit, medvetenhet och en hjälp att hitta egna lösningar. Jag erbjuder dig coachande samtal, ett stöd att hitta dig själv här och nu. Kanske känner du dig stressad, nedstämd eller har behov av att få vägledning i din vardag för att må bättre. Coaching är för dig som vill få hjälp och bli utmanad med att se nya perspektiv. I coaching arbetar vi mer avgränsat och handlingsorienterat än i samtalsterapin samt fokuserar på hur du kan nå dina mål. 

 

COACHWALK

Att befinna sig i natur och grönska har visat sig ha många positiva effekter på både den fysiska och psykiska hälsan. Detsamma gäller för fysisk rörelse såsom promenader. Många uppskattar att vara i rörelse och uppfattar att det då är lättare att prata om svåra saker. Vill du kombinera samtal med en promenad så möts vi med fördel i någon av Lunds fina parkmiljöer för walk & talk.

Coaching och coachwalk i Lund, Skåne län
bottom of page