top of page

KBT & ACT

VAD ÄR KBT

Kognitiv och beteendeinriktad terapi utgår ifrån att våra tankar, känslor, beteenden och kroppsliga reaktioner påverkas av mönster som grundläggs tidigt i livet. Terapimetoden är målinriktad med utgångspunkt från situationen här och nu med historiska återblickar för att förstå hela problembilden i sitt sammanhang. Terapin tar sikte på att förstå och förändra de mönster som på olika sätt är destruktiv och ohjälpsamma. KBT är en etablerad och välbeprövad terapiform som bygger på modern forskning. Studier visar att metoden är effektiv vid ett flertal psykiatriska diagnoser såsom vid depression och olika ångesttillstånd.

 

VAD ÄR ACT

Jag arbetar med ACT – Acceptance and Commitment Therapy – som är en vidareutveckling av KBT. Inom ACT utgår man från att våra beteenden är inlärda och kan läras om. En grundprincip i ACT är att det oftast är i vår strävan att undvika obehag i livet som problemen uppstår. Ju mer vi försöker undvika obehag såsom rädslor och ångest desto mer ökar det. ACT handlar om att bli medveten och släppa taget om det vi inte kan påverka, att skapa acceptans kring jobbiga tankar och känslor. Om vi lyckas leva våra liv i enlighet med våra värderingar så ökar livskvaliteten och därmed också vår psykiska hälsa.

 

Du får hjälp med att förhålla dig till det som tynger dig så att det inte får orimligt stort inflytande över ditt liv. Tillsammans hittar vi vägar framåt. Vi tränar även på att öka din självomsorg och förmåga att vara i nuet. Det gör vi med hjälp av övningar i  selfcompassion och mindfulness.

ACT ÖVNING

Exempel på en övning med utgångspunkt i ACT: 

Bussövningen är en vanligt förekommande metafor i terapeutiska sammanhang. Du föreställer dig själv i förarsätet. Med på bussen finns ett antal passagerare som agerar på olika sätt. Någon kräver att du kör en annan väg, en annan tycker att du kör för långsamt och ytterligare en person tackar dig för en säker körning. Föreställ dig att passagerarna blir alltmer högljudda och att passagerna symboliserar dina tankar. Den här övningen kan hjälpa dig att identifiera dina kontraproduktiva tankar. Den kan få dig att lyssna bättre på tankarna som uppmuntrar dig att ta dig framåt på din livsresa.

 

JAG VÄNDER MIG TILL DIG

Som vill ha hjälp med:

 • personlig utveckling

 • stresshantering

 • relationsproblem

 • sorgebearbetning

 • ångestproblematik

 • depression och utmattning

 • smärtproblematik

 • medberoende

 • existentiella frågor

 

Jag erbjuder företag:

 • medarbetarstöd

 • konflikthantering

 • stressreducering

Önskar du ses i fysiskt möte för KBT-samtal med fokus på ACT som metod träffas jag i Lund. Jag välkomnar även kunder från Malmö, Helsingborg och hela Skåne då det finns bra förbindelser, med allmänna kommunikationer samt tillgång till gratis bilparkering vid samtalsmottagningen.

Coaching, samtalsterapi, KBT och ACT i Lund, Malmö, Skåne län
KBT och ACT i Lund, Helsingborg, Malmö i Skåne
bottom of page