Om mig

Jag är diplomerad coach och har en psykoterapiutbildning i kognitiv beteendeterapi med ACT inriktning. Jag har en bakgrund i både privat och offentlig verksamhet och har jobbat med såväl barn och äldre som med personer med funktionsvariationer. Jag har varit handläggare, handledare, jobbcoach, personalansvarig och anhörigstödjare.

Jag är verksam i Lund och erbjuder samtalsterapi och coaching. Du kan även boka mig för stödjande, motiverande samtal. Oavsett var du befinner dig i livet ser jag det som en förmån att få möta och följa dig på vägen mot ökat medvetande, mening och glädje i livet.

UTBILDNINGAR

Fil kand. i beteendevetenskap, Lunds Universitet

Rehabsamordnare, Sverigehälsan AB

Diplomerad coach, ICF godkänd, CoachCompanion

Steg 1 utbildad inom KBT med ACT inriktning, HumaNova

SAMARBETSPARTNERS:

actiway-logo-portal-2.png
Lunds kommun logo horisontell-FÄRG.png
rehappen-logo.png
Monica Fridlund utför samtalsterapi i Lund, Skåne

Monica Fridlund

ACBSUK&ROI_LOGO.jpg